Sala skolskjuts

Skolturer till Sala Skolor

Tur 1001

Kl.07.10             Laggarbo
                x              Nystrand         
                x              Backa
​​​​​​​
Kl.07.25             Åkraskolan

                 x            Ensta VL Hpl,Sala Prästgård-
                 x            Kolmanstorp
                 x            Ingeborg VL hpl
                 x            Köpalla

Kl.07.40             Åby Skola         
                       
                 x            Sund
                 x            Björklunda
                 x            Nordanberg 1 + 2
                 x            Nordankil
                 x            Västerbo grusv. 4vägskorsn
                 x            Norrvad A
                 x            Nerfart Hällsjön
                 x            Forneby A
            
Kl.08.25             Möklinta Kyrkskola
Tur 4001

Kl.07:00            Nerfart Nilsbo
                x             Kumla Åkersbo
                x             Infart Wibergsvägen
                x             Kumla Vad By Korsning
                x             Kumla Vad By         
                x             Granberga
                x             Labacken

Kl.07.30             Ransta Skola
 
                x             Lågbovägen infart
Kl.07:40            Kila Muren
Kl.07:45            Lånsta grusväg innan 56:an
Kl.07:50            Kivsta/Lånstakorset
                x             Kivsta 120

Kl.08.00             Kila Skola

               x              Ulricelund
               x              Gruvan (B)
               x              Mariebergsgatan/G:a Preem
               x              Ulricelund 126

Kl.08:20            Kila skola

Tur 6002

Kl.06:45             Infart Norr Kärrbäck 133
                x              Fågelsta
                x              Isätra Tallbacken
                x              Isätra
                x              Sörängen
                x              Gunnarsbo
                x              Nerfart Skarbolandet
                x              Solbo
                x              Patringbo
                x              Varmsätra 199
       
Kl.07.35             Varmsätra Skola

               x              Hagaberg
               x              Styrars
Kl.07:55            Stampers         
               x              Finntorpsvägen
               x              Finntorpet
               x              Finntorpsvägen 56            

KL.08:10           Kila Skola
Tur 8001

Kl.07.00            Bolandsvägen
               x              Ulvsbo
               x              Stadsskogen Nötbo
​​​​​​​
Kl.07.30             Åkraskolan

Kl.07:45            VL hållpl. Kottebo
​​​​​​​               x               Nerfart Sörbo 105
               x               Ringvalla 108
               x               Avtagsväg mot Gullbacken
               x               Västerby
               x               Gullvalla Bygdegård
               x               Vållen
               x               Ringvalla Östra
               x               Infart Tullstavägen
               x               Tullsta 180
               x               Tullsta 114
               x               VL hållplats Kullbacken

Kl.08.20             Kila Skola