Heby skolskjuts

I samarbete med Sambus kör vi sedan många år tillbaka skolbusstrafik i Heby kommun. 
Vi på Wallers Buss kör turerna 2, 3 och 4.

Tidtabell och sträckning för bussturerna finner ni på Heby kommuns sida:

https://heby.se/barnomsorg-utbildning/skolskjuts/